Antysyjonizm: Unterschied zwischen den Versionen

Aus 1968
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „Wydarzenia marcowe, a także sytuacja międzynarodowa, konflikt na Bliskim Wschodzie i zaangażowanie tam ZSRR (1967), uruchomiła propagandę antysyjonistyczn…“)
 
Zeile 1: Zeile 1:
Wydarzenia marcowe, a także sytuacja międzynarodowa, konflikt na Bliskim Wschodzie i zaangażowanie tam ZSRR (1967), uruchomiła propagandę antysyjonistyczną. Oskarżając Żydów o działalność wywrotową i antypaństwową, powiązano politykę antyżydowską z wystąpieniami studenckimi. Nagonka na wyznawców religii mojżeszowej stała się pretekstem do ,,czyszczenia” m. in. partyjnych szeregów, wojska i kręgów kultury i nauki z obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Spowodowało to wyjazdy Żydów na Zachód, głównie do Izraela.
+
[http://pl.wikipedia.org/wiki/Marzec_1968 Wydarzenia marcowe], a także sytuacja międzynarodowa, [http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_sze%C5%9Bciodniowa konflikt na Bliskim Wschodzie] i zaangażowanie tam [http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich ZSRR] (1967), uruchomiła propagandę [http://pl.wikipedia.org/wiki/Antysyjonizm antysyjonistyczną]. Oskarżając Żydów o działalność wywrotową i antypaństwową, powiązano politykę antyżydowską z wystąpieniami studenckimi. Nagonka na wyznawców religii mojżeszowej stała się pretekstem do ,,czyszczenia” m. in. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Zjednoczona_Partia_Robotnicza partyjnych] szeregów, wojska i kręgów kultury i nauki z obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Spowodowało to wyjazdy [http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi Żydów] na Zachód, głównie do [http://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael Izraela].

Version vom 29. April 2015, 15:22 Uhr

Wydarzenia marcowe, a także sytuacja międzynarodowa, konflikt na Bliskim Wschodzie i zaangażowanie tam ZSRR (1967), uruchomiła propagandę antysyjonistyczną. Oskarżając Żydów o działalność wywrotową i antypaństwową, powiązano politykę antyżydowską z wystąpieniami studenckimi. Nagonka na wyznawców religii mojżeszowej stała się pretekstem do ,,czyszczenia” m. in. partyjnych szeregów, wojska i kręgów kultury i nauki z obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Spowodowało to wyjazdy Żydów na Zachód, głównie do Izraela.