Protesty studenckie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus 1968
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Kilka miesięcy później doszło do zaostrzenia linii partii. Zaowocowało to rosnącym niezadowoleniem społecznym, wzmacnianym brakami zaopatrzenia i n…“)
 
Zeile 1: Zeile 1:
    Kilka miesięcy później doszło do zaostrzenia linii partii. Zaowocowało to rosnącym niezadowoleniem społecznym, wzmacnianym brakami zaopatrzenia i niedostatkiem mieszkań. Czarę goryczy przelało zdjęcie z afisza ,,Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Spowodowało to 30 stycznia 1968 r. wyjście na warszawskie ulice studentów. Zdjęcie  ze sceny było wynikiem antyradzieckiej interpretacji sztuki. Protesty obejmowały z każdym dniem nowe tereny. W wyniku tego wystąpienie lokalne przerodziły się w ogólnopolskie. Spotkało się ono z gwałtowną reakcją władzy. Protesty studenckie zostały rozbite przez organy siłowe. Wzmocnione były one oddziałami ,,prawomyślnych” robotników. Jednocześnie organizowali oni pikiety, na których nieśli hasła: ,,Studenci do nauki”, ,,Oddzielić ziarno od plew”, czy ,,Chłopskie i robotnicze dzieci na uniwersytety”. Doprowadziło to do otwartego konfliktu pomiędzy wyżej wymienionymi grupami społecznymi. Do stłumienia tych protestów władza wykorzystała robotników będąc nauczona doświadczeniami poznańskiego czerwca. Wystąpienia te zostały spacyfikowane wraz z końcem marca. Skutkiem tych niepokojów społecznych były liczne represje w postaci wzrostu aktywności cenzury, wzmożenia inwigilacji studenckiej, utrudnienia wyjazdów zagranicznych oraz wydalania studentów z uczelni.
+
Kilka miesięcy później doszło do zaostrzenia linii partii. Zaowocowało to rosnącym niezadowoleniem społecznym, wzmacnianym brakami zaopatrzenia i niedostatkiem mieszkań. Czarę goryczy przelało zdjęcie z afisza ,,Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Spowodowało to 30 stycznia 1968 r. wyjście na warszawskie ulice studentów. Zdjęcie  ze sceny było wynikiem antyradzieckiej interpretacji sztuki. Protesty obejmowały z każdym dniem nowe tereny. W wyniku tego wystąpienie lokalne przerodziły się w ogólnopolskie. Spotkało się ono z gwałtowną reakcją władzy. Protesty studenckie zostały rozbite przez organy siłowe. Wzmocnione były one oddziałami ,,prawomyślnych” robotników. Jednocześnie organizowali oni pikiety, na których nieśli hasła: ,,Studenci do nauki”, ,,Oddzielić ziarno od plew”, czy ,,Chłopskie i robotnicze dzieci na uniwersytety”. Doprowadziło to do otwartego konfliktu pomiędzy wyżej wymienionymi grupami społecznymi. Do stłumienia tych protestów władza wykorzystała robotników będąc nauczona doświadczeniami poznańskiego czerwca. Wystąpienia te zostały spacyfikowane wraz z końcem marca. Skutkiem tych niepokojów społecznych były liczne represje w postaci wzrostu aktywności cenzury, wzmożenia inwigilacji studenckiej, utrudnienia wyjazdów zagranicznych oraz wydalania studentów z uczelni.

Version vom 29. April 2015, 14:59 Uhr

Kilka miesięcy później doszło do zaostrzenia linii partii. Zaowocowało to rosnącym niezadowoleniem społecznym, wzmacnianym brakami zaopatrzenia i niedostatkiem mieszkań. Czarę goryczy przelało zdjęcie z afisza ,,Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Spowodowało to 30 stycznia 1968 r. wyjście na warszawskie ulice studentów. Zdjęcie ze sceny było wynikiem antyradzieckiej interpretacji sztuki. Protesty obejmowały z każdym dniem nowe tereny. W wyniku tego wystąpienie lokalne przerodziły się w ogólnopolskie. Spotkało się ono z gwałtowną reakcją władzy. Protesty studenckie zostały rozbite przez organy siłowe. Wzmocnione były one oddziałami ,,prawomyślnych” robotników. Jednocześnie organizowali oni pikiety, na których nieśli hasła: ,,Studenci do nauki”, ,,Oddzielić ziarno od plew”, czy ,,Chłopskie i robotnicze dzieci na uniwersytety”. Doprowadziło to do otwartego konfliktu pomiędzy wyżej wymienionymi grupami społecznymi. Do stłumienia tych protestów władza wykorzystała robotników będąc nauczona doświadczeniami poznańskiego czerwca. Wystąpienia te zostały spacyfikowane wraz z końcem marca. Skutkiem tych niepokojów społecznych były liczne represje w postaci wzrostu aktywności cenzury, wzmożenia inwigilacji studenckiej, utrudnienia wyjazdów zagranicznych oraz wydalania studentów z uczelni.