Wprowadzenie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus 1968
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 1: Zeile 1:
 
Rok 1968 w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska Polsce] to splot trzech przeplatających się zdarzeń. Związane one były z zawiedzionymi nadziejami pokładanymi w [http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Gomu%C5%82ka Władysławie Gomułce], który przejął władzę w 1956 r. w wyniku [http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84ski_Czerwiec wydarzeń czerwcowych] w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84 Poznaniu]. Porównać je można z protestami robotników [http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemiecka_Republika_Demokratyczna NRD] trzy lata wcześniej. Sytuację tę określa się końcem [http://pl.wikipedia.org/wiki/Stalinizm stalinizmu] w Polsce i początkiem odwilży, jak również początkiem własnej drogi do [http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalizm socjalizmu] forsowanej przez I sekretarza [http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Zjednoczona_Partia_Robotnicza PZPR]. Nie trwała ona jednak długo.
 
Rok 1968 w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska Polsce] to splot trzech przeplatających się zdarzeń. Związane one były z zawiedzionymi nadziejami pokładanymi w [http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Gomu%C5%82ka Władysławie Gomułce], który przejął władzę w 1956 r. w wyniku [http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84ski_Czerwiec wydarzeń czerwcowych] w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84 Poznaniu]. Porównać je można z protestami robotników [http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemiecka_Republika_Demokratyczna NRD] trzy lata wcześniej. Sytuację tę określa się końcem [http://pl.wikipedia.org/wiki/Stalinizm stalinizmu] w Polsce i początkiem odwilży, jak również początkiem własnej drogi do [http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalizm socjalizmu] forsowanej przez I sekretarza [http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Zjednoczona_Partia_Robotnicza PZPR]. Nie trwała ona jednak długo.
 +
 +
 +
[[Bild:Gomulka_speech.jpg|400px]]
 +
 +
Władysław Gomułka przemawia na wiecu w 1956 r.

Version vom 29. April 2015, 16:03 Uhr

Rok 1968 w Polsce to splot trzech przeplatających się zdarzeń. Związane one były z zawiedzionymi nadziejami pokładanymi w Władysławie Gomułce, który przejął władzę w 1956 r. w wyniku wydarzeń czerwcowych w Poznaniu. Porównać je można z protestami robotników NRD trzy lata wcześniej. Sytuację tę określa się końcem stalinizmu w Polsce i początkiem odwilży, jak również początkiem własnej drogi do socjalizmu forsowanej przez I sekretarza PZPR. Nie trwała ona jednak długo.


Gomulka speech.jpg

Władysław Gomułka przemawia na wiecu w 1956 r.